Ådernät / Blodkärl

Ådernät / Blodkärl

För reducering av ådernät på t ex benen injiceras ett ämne som kallas aethoxysklerol. Blodkärlens väggar klibbar ihop, skrumpnar och bleknar bort. Beroende på kärlets omfattning kan det behövas ett par behandlingar och ta ett par månader innan blodkärlet är helt borta.

Aethoxysklerol

Injektionsbehandling för borttagning av ådernät.