Botox

Botox

Botulinumtoxin är lämpligt vid ansiktsrynkor uppkomna av mimiken. Injektionen åstadkommer en tillfällig försvagning av muskeln så att rynkan slätas ut, t ex bekymmersrynkan mellan ögonen. Det tar tre till fjorton dagar innan man ser resultat och behandingen kan upprepas efter 3-6 mån.

Botulinumtoxin

Botox alternativt Vistabel, för injektionsbehandling av armsvett, smärttillstånd och rynkor.