Armsvett

Behandling av Armsvett

Armsvett behandlas med botulinomtoxin. Injektionen försvagar svettkörtlarna och svettningarna minskar betydligt. Behandlingen upprepas efter ca 6 mån och med tiden kan svettningarna reduceras helt.